Geïnteresseerd in front- en backoffice oplossingen werkend in een Agile scrum omgeving. Voor een volledig overzicht van alle uitgevoerde projecten kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Portfolio

Lead developer
CRM en Document management

Knab. De bank voor
zzp érs

Nieuwbouw t.b.v. migratie van legacy CRM-systemen naar een cloud native omgeving.

Lead developer
Toegang en uitwisseling

Uitgeverij Zwijsen

Team Toegang en Uitwisseling dat o.a. werkt aan authenticatie en accountbeheer, licenties en uitwisseling van o.a. toetsen en resultaten met andere partijen in de educatieve keten.

Senior developer
Facturatie en Incasso

PGGM Pensioenbeheer

Werkzaam in het IT-team Facturatie en incasso welke verantwoordelijk is voor het maandelijks innen van de pensioenpremies die nodig zijn om de pensioenen van de
deelnemers te garanderen.

Lead developer
Innen en verantwoorden

Het CAK

Realisatie van het proces “Innen en verantwoorden” voor het CAK t.b.v. het
uitvoeren van het abonnementstarief van de regeling Wmo2020. Adviseren,
refactoren en migreren naar .Net Core met als doel de kwaliteit en stabiliteit te
verhogen en het realiseren van een eenduidige oplossingsrichting conform SOLID
constructieprincipes

Senior developer
B2B Value stream

T-Mobile

Vanuit het agile scrum “Brands” team user story’s implementeren voor de B2B Value
stream m.b.t. T-Mobile.nl en T-Mobile beheer portals. User story’s die vanuit de
ready-teams overgedragen worden naar de done-teams (scrum) m.b.t. portals development (.NET front-end en backend voor www.t-mobile.nl en T-Mobile beheer
portals.

Solution architect
Dossier management

Flanderijn & van Eck

Ontwikkelen van Restfull Api’s t.b.v. het aansluiten van externe partijen. Opzetten van Azure ServiceBus, Cloud storage en EventHubs voor berichten uitwisseling
tussen de verschillende systemen. (ABN Amro/Achmea) conform referentie architectuur. Ontwikkelen van Restfull Api’s voor klanten- en beheerportalen.

Senior developer
Team operations & Transitie

Greenchoice

Implementeren t.b.v. nieuwbouw en transitie van legacy VB.Net applicaties naar C# .NET voor zowel Front-end als Backend.

Senior developer
DWG Terminal Management Systeem

DWG Automation

In samenwerking met DWG Automation B.V en Koole Terminals wordt een nieuwe
versie van het DWG Terminal Management Systeem (TMS) geïmplementeerd. Hierbij
dient tevens een koppeling gerealiseerd te worden tussen TMS en het op de Koole
Terminals geïnstalleerde systeem Navision.